توضیحات :

استیکر اسمی ازاده

به دوستان خود هدیه دهید