توضیحات :

استیکر اسمی سعید و آیلار

به دوستان خود هدیه دهید