توضیحات :

استیکر اسمی رحیم و پردیس

به دوستان خود هدیه دهید