توضیحات :

استیکر اسمی صفا

به دوستان خود هدیه دهید