توضیحات :

استیکر اسمی هژیر

به دوستان خود هدیه دهید