توضیحات :

استیکر اسمی محمدمهدی و فاطمه

به دوستان خود هدیه دهید