توضیحات :

استیکر اسمی ماندانا و عماد

به دوستان خود هدیه دهید