توضیحات :

استیکر اسمی احمدرضا

به دوستان خود هدیه دهید