توضیحات :

استیکر اسمی وحید و الی

به دوستان خود هدیه دهید