توضیحات :

استیکر اسمی مهراسا

به دوستان خود هدیه دهید