سفارش ساخت استیکر

مرحله دوم : متن استیکر

در این مرحله متن استیکر ها را مشخص نمایید. لطفا ابتدا در قسمت زیر نام مورد نظر خود را وارد و سپس نسبت به تغییر متن استیکر اقدام نمایید. در نهایت درخواست خود را ثبت نمایید.

جهت جلوگیری از هرگونه خطا لطفا پس از تغییر نام ها، متن استیکر ها را مجددا بررسی و بروزرسانی نمایید.