سفارش ساخت استیکر

مرحله دوم : متن استیکر

در این مرحله متن استیکر ها را مشخص نمایید. لطفا ابتدا در قسمت زیر نام مورد نظر خود را وارد و سپس نسبت به تغییر متن استیکر اقدام نمایید. در نهایت درخواست خود را ثبت نمایید.

نام پسر :
نام دختر :