معرفی :

گروه دورهمی فقط جهت فراموش کردن مشکلات زندگی در دنیایی واقعی فعالیت میکند . بیا تو خودتو خالی کن باوا . با لبخند بیا تو :)

قوانین :

همه چی آزاد :/

گروه تلگرامی هم وطن هم وطن
چت دور همی
گروه تلگرامی دورهمی دورهمی
گروهی خوب
گروه تلگرامی ورژن دوم گروه انرژی مثبت (چت آزاد) ورژن دوم گروه انرژی مثبت (چت آزاد)
ورژن دوم گروه انرژی مثبت (P.E (+Chat
گروه تلگرامی موزیک درخواستی موزیک درخواستی
چت ممنوع و فقط گذاشتن اهنگ درخواستی و رعایت ادب
گروه تلگرامی چت باحال چت باحال
گروهی برای دهه هفتادی های تهران و کرج
گروه تلگرامی برو بچ برو بچ
سرگرمی