معرفی :

...

قوانین :

مطالب مثبت هجده,هرگونه تبلیغ سایر گروه ها برابر با اخراج و ریپورت است

گروه تلگرامی چت دورهمی.موزیک.اهنگ.عکس و فیلم.خانوادگی.دوستانه.ازاد.شیک و پیک چت دورهمی.موزیک.اهنگ.عکس و فیلم.خانوادگی.دوستانه.ازاد.شیک و پیک
بهترین گپ چت دورهمی دوستانه ..موزیک و اهنگ تلگرام..با 3k ممبر
گروه تلگرامی خوزستان چت خوزستان چت
بچه های خوزستان زود بیاین
گروه تلگرامی شباهنگ شباهنگ
گروه شباهنگ پراز دخترپسرای اهل دل و باحال درضمن چت ازاد هست
گروه تلگرامی داداشیا و اباجیا داداشیا و اباجیا
گروهی پر از شادی و نشاط . سوپر گروه . زود باشین بیاین تا از دست نرفته
گروه تلگرامی گپ خودمونى گپ خودمونى
گروه چت خودمونى گپ و گفت دوستانه
گروه تلگرامی گروه موزیک درخواستی گروه موزیک درخواستی
اینجا گروه موزیک درخواستیه