تبلیغات در تلگرام

تعرفه باکس پیشنهاد ویژه تلگفا


دوره اعتبار محل قرارگیری عنوان ردیف
۳۰ روز ۵۰۰۰۰ تومان صفحه اصلی (بخش پیشنهادات ویژه)
صفحه لیست پروفایل ها
صفحات تمامی گروه ها
صفحه معرفی پروفایل ها
صفحه دانلود استیکر ها
معرفی در کانال تلگفا (پیشنهاد ویژه تصویری)
پکیج طلایی ۱
۲۰ روز ۳۰۰۰۰ تومان صفحه اصلی (بخش پیشنهادات ویژه)
صفحه لیست پروفایل ها
صفحات تمامی گروه ها
صفحه معرفی پروفایل ها
صفحه دانلود استیکر ها
معرفی در کانال تلگفا (پیشنهاد ویژه متنی)
پکیج نقره ای ۲
۱۰ روز ۱۰۰۰۰ تومان صفحه اصلی (بخش پیشنهادات ویژه)
صفحه لیست پروفایل ها
صفحات تمامی گروه ها
صفحه معرفی پروفایل ها
صفحه دانلود استیکر ها
پکیج برنزی ۳