تبلیغات در تلگرام

تعرفه باکس پیشنهاد ویژه تلگفا

ردیف عنوان محل قرارگیری اعتبار دوره
پکیج طلایی صفحه اصلی (بخش پیشنهادات ویژه)
صفحه لیست پروفایل ها
صفحات تمامی گروه ها
صفحه معرفی پروفایل ها
صفحه دانلود استیکر ها
معرفی در کانال تلگفا (پیشنهاد ویژه تصویری)
۵۰۰۰۰ تومان ۳۰ روز
پکیج نقره ای صفحه اصلی (بخش پیشنهادات ویژه)
صفحه لیست پروفایل ها
صفحات تمامی گروه ها
صفحه معرفی پروفایل ها
صفحه دانلود استیکر ها
معرفی در کانال تلگفا (پیشنهاد ویژه متنی)
۳۰۰۰۰ تومان ۳۰ روز
پکیج برنزی صفحه اصلی (بخش پیشنهادات ویژه)
صفحه لیست پروفایل ها
صفحات تمامی گروه ها
صفحه معرفی پروفایل ها
صفحه دانلود استیکر ها
۱۰۰۰۰ تومان ۳۰ روز
پکیج حامی صفحه اصلی (بخش پیشنهادات ویژه)
صفحه لیست پروفایل ها
صفحات تمامی گروه ها
صفحه معرفی پروفایل ها
صفحه دانلود استیکر ها
۵۰۰۰ تومان ۱۰ روز