آموزش تغییر مشخصات

۱ - ابتدا به پنل کاربری خود وارد شوید.

 

۲ - به بخش تغییر مشخصات وارد شوید.

 

 

 

۳ - مشخصات خود را وارد و ارسال نمایید.

 

 

 

 

۴ - مشخصات شما با موفقیت بروز شد