معرفی گروه / کانال خود در کانال تلگرامی تلگفا

شما میتوانید علاوه بر معرفی گروه / کانال خود در سایت, آن را در کانال تلگرامی تلگفا نیز معرفی نمایید.

جهت ارسال درخواست گام های زیر مورد نیاز است :

۱ - ابتدا بنر معرفی سرویس تلگفا را در گروه / کانال خود منتشر کنید.

 

 

۲ - به پنل کاربری خود بروید

۳ - به بخش درخواست معرفی بروید و درخواستی با موضوع معرفی گروه / کانال در کانال تلگرامی ارسال نمایید.

توجه نمایید :  در قسمت متن درخواست توضیحات مربوط به معرفی گروه / کانال خود و همچنین لینک عضویت گروه / کانال خود را ارسال نمایید. پشتیبانان سایت گروه / کانال شما را بررسی  و در صورت تایید گروه / کانال شما در کانال تلگرامی سایت معرفی خواهد شد.

 

 

۴ - درخواست شما در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.