آموزش ثبت نام در سایت

 

۱ - مطابق شکل بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید

 

 

 

 

۲ - موافقت خود را با قوانین سایت اعلام بدارید

 

 

 

 

۳ - مشخصات مورد نیاز جهت ثبت نام را وارد و ارسال نمایید.

 

 

 

۴ - مشخصات شما ثبت و اشتراک شما فعال شد.