تلگفا |‌ telegfa.com معرفی کانال ها و گروه های تلگرام

استیکر بخر جایزه ببر

۳ عدد آیفون 6s برای خرید های ۱۵ هزار تومانی
۵ عدد جایزه ۲۰۰ هزار تومانی برای خرید های ۱۰ هزار تومانی
۱۰ عدد جایزه ۱۰۰ هزار تومانی برای خرید های ۵ هزار تومانی
خانه شانس خود را پس از سفارش استیکر و دریافت کد سفارش از میان خانه های زیر انتخاب نمایید