انتخاب نوع پیام تبلیغاتی

مرحله اول : انتخاب نوع تبلیغ

در این مرحله میتوانید نوع تبلیغ مورد نظر خود را انتخاب نمایید. انواع تبلیغ عبارتند از تبلیغ متنی و تبلیغ گرافیکی (عکس دار).

پیام تبلیغاتی متنی
این نوع تبلیغ شامل یک پیام متنی به همراه لینک عضویت گروه و یا کانال شما و یا آدرس وبسایت شما خواهد بود. حداکثر طول پیام ۵۰۰ کاراکتر می باشد.
هزینه ارسال هر پیام متنی ۲۰۰۰۰ تومان می باشد و پیام شما به مدت ۳۰ دقیقه و به تعداد حداقل ۱۰۰۰ بازدید به عنوان اخرین پیام در کانال معرفی میشود.

پیام تبلیغاتی تصویری
در این نوع تبلیغ شما میتوانید یک تصویر به همراه یک متن را به عنوان پیام تبلیغاتی خود ارسال نمایید. ابعاد مجاز تصویر تبلیغاتی ۵۰۰ در ۵۰۰ پیکسل می باشد.حداکثر طول مجاز پیام تبلیغاتی ۱۵۰ کاراکتر میباشد.
هزینه ارسال هر پیام تصویری ۵۰۰۰۰ تومان می باشد و پیام شما به مدت ۱۲۰ دقیقه و به تعداد حداقل ۲۵۰۰ بازدید به عنوان اخرین پیام در کانال معرفی میشود.
در صورتی که ابعاد تصویر ارسالی مغایر با ابعاد در نظر گرفته شده باشد ابعاد آن به صورت خودکار تنظیم می شود لذا بهتر است به جهت جلوگیری از کاهش کیفیت تصویر ارسالی ابعاد آن توسط خود شما تنظیم گردد.